Đăng ký gửi thông tin

Liên Hệ

  • Bên cạnh tri thức, việc hình thành nhân cách, tình cảm, đạo đức của con vô cùng quan trọng để con biết sống đúng, sống đẹp, sống có ích.Kites’ Home sẽ đồng hành cùng bố mẹ tạo cho con môi trường giáo dục đầy tình yêu và tình yêu ấy cần có ý nghĩa, có giá trị và có thành tựu.

  • 29 Bắc Sơn - Phường Nghĩa Chánh - TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  • 0255 652 7468
  • info@kiteshome.edu.vn