READY KIDS - KỸ NĂNG CHO BÉ VÀO LỚP 1

Giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên lớp 1 là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của trẻ. Hành trang quan trọng mà trẻ cần được chuẩn bị là các kỹ năng và tâm lý thiết yếu để vào lớp 1 tự tin, vững vàng.