LỚP TOMOE

Lớp học nhỏ được xây dựng theo mô hình micro-school (trộn độ tuổi từ 2-5 tuổi). Dựa trên nền tảng phương pháp Trí thông minh đa dạng, Nến tảng tâm lý trẻ em và Phát triển nhận thức

I - KHÁI QUÁT

 1. TOMOE là lớp học nhỏ được xây dựng theo mô hình micro-school (trộn độ tuổi)
 2. Phương pháp Multiple Intelligences (Đa trí thông minh) là chủ đạo.
 3. Số lượng bé : 10 – 15 bé/lớp.
 4. Giáo viên phụ trách: 1 giáo viên và 1 bảo mẫu, 1 giáo viên phụ trách yoga (1 buổi/ tuần dành cho lớp mẫu giáo)
 5. Mục tiêu: Nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách và điểm mạnh khác nhau của từng trẻ.
 6. Thời gian học: 7h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

II - PHƯƠNG PHÁP DẠY

 1. Nhóm phương pháp tác động bằng tình cảm
 2. Nhóm phư­ơng pháp trực quan - minh họa,
 3. Nhóm phư­ơng pháp thực hành,
 4. Nhóm phư­ơng pháp dùng lời nói (trò chuyện, kể chuyện, giải thích).

  III - CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG: Áp dụng theo chế độ dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế Việt Nam.

  Để biết thêm thông tin về chính sách tài chính, thời khóa biểu chương trình học, quý phụ huynh vui lòng liên hệ:

  Địa chỉ: 29 Bắc Sơn, TP.Quảng Ngãi/  Hot Line: 0905 82808/  Email:

  TRƯỜNG NGOẠI KHÓA KITESHOME.