Chiến dịch CÙNG NHAU KHỎE MẠNH

Chương trình MIỄN PHÍ dành cho các hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp, khu dân cư nhằm cung cấp kỹ năng thiết yếu cho trẻ trong mùa dịch cúm